Příspěvky blogu

Anenská pouť v Rožnově pod Radhoštěm

Aktuálně z Rožnova, Valašské muzeum

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Římskokatolická farnost v Rožnově pod Radhoštěm si Vás v neděli 24. července 2011 dovolují pozvat na ANENSKOU POUŤ se mší svatou na počest sv. Anny, tradičním krojovaným procesím z kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm do kostela sv. Anny ve Valašském muzeu v přírodě a lidovou slavností se stánky a pouťovými atrakcemi.

Anenská pouť v Rožnově
PROGRAM
9:00 hod. Otevření areálu Dřevěného městečka pro návštěvníky s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi po celý den:
Kočovná společnosti pana Vlčka s kejklířským a akrobatickým  vystoupením

(10:00 – 12:30 – 14:00 hod.)

Loutkové divadélko Milady Kubicové

(Janíkova stodola, 11:30 – 13:00 – 14:30 hod.)

Finkových historické kolotoče, houpačky a střelnice (po celý den)
9:30 hod. Mše svatá k poctě sv. Anny v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
10:30 hod. Řazení krojovaného procesí se sochou sv. Anny, za zpěvu poutních písní průchod městem do Dřevěného městečka, zakončení svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před kostelem sv. Anny.
13:00 hod. Dechová hudba ROŽNOVANKA na pódiu u rybníčka
14:00 hod. Varhanní koncert Lindy Čechové Sítkové v kostele sv. Anny
15:00 hod. Vystoupení Valašského souboru TROJÁK z Valašské Bystřice na komorním amfiteátru.

O autorovi