Příspěvky blogu

Dny řemesel a setkání kovářů

Valašské muzeum

Ve dnech 28.7. až 29.7 se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční 22. ročník prezentace starých řemesel s názvem Dny řemesel a setkání kovářů.Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů jako různé druhy bižuterie, výrobky z včelího vosku, štípané holubičky, keramika, malování na skle, zdobené a vytlačované perníky.

PREZENTACE STARÝCH ŘEMESEL

  • při zpracování a opracovávání dřeva, výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, restaurování historického nábytku.
  • pokrývání střechy ručně štípaným šindelem a jeho výroba, ruční výroba cihel a kachlí, různé opracování kamene, zasklívání oken, drátování, práce košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, kartáčníka, oplétání demižónů, práce na  tkalcovském stavu, pletení slaměných ošatek  a mnoho dalších.
  • výroba drobných předmětů jako různé druhy bižuterie, výrobky z včelího vosku, štípané holubičky, keramika, malování na skle, zdobené a vytlačované perníky.
  • Ruční papírna z Velkých Losin, jediná manufakturní dílna svého druhu ve střední Evropě.
  • Mistr stavitel bude na radnici projektovat se svým kresličem stavební výkresy a na palouku skládat model dřevěnice.
  • Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další. V provozu bude i stoletý parní stroj.


SETKÁNÍ KOVÁŘŮ

  • patří neodmyslitelně k tomuto programu. Sjedou se kováři, podkováři a umělečtí kováři  z celé České republiky a budou po celý den předvádět různé techniky zpracování železa na několika výhních a kovadlinách.
  • Oživením programu bude kutí koní ve fojtském dvoře.
  • Ve vestibulu Janíkovy stodoly bude otevřena výstavka kovářských prací z minulých let.

PROGRAM

SOBOTA 28.7.2012

700 – 830
prezence účastníků programu
855 otevření areálu Dřevěného městečka
900 – 1800
k poslechu mezi řemeslníky vyhrává Kubalova muzika
1000
slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství
– slavnostní znělka Valašského roku
– zahajovací  píseň        Stavěli tesaři
– moderuje – úvodní slovo Zuzana Vašková
– přivítání řemeslníků a hostů
zástupci VMP          Ing. Vítězslav Koukal, CSc – ředitel
Ing. Milan Gesierich – režisér
cech kovářů            Milan Michna, Josef Hruška
cech tesařů             Milan Juráň
– závěrečná píseň      Jaké je to hezké
900 – 1800
ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka
Janíkova stodola po celý den otevřena výstavka kovářských uměleckých předmětů, které mistři kováři vyrobili

během programu v minulých letech a poté věnovali Valašskému muzeu.

1030 a 1330


soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium u rybníčku

(práce se dřevem – sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí)

1130 a  1230
oběd pro účinkující a hosty ve velkém stanu
1400 – 1500
Český rozhlas 2 – Praha – celostátní živé vysílání
1500 komorní amfiteátr v DM – vystoupení souboru  Zwarte fanfare

NEDĚLE 29.7.2012

700 – 830 prezence účastníků programu
855
otevření areálu Dřevěného městečka
900 – 1800
k poslechu mezi řemeslníky vyhrává soubor Staré gatě a dudák Josef Pacula
900 – 1800 ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka
Janíkova stodola po celý den otevřena výstavka kovářských uměleckých předmětů, které mistři kováři vyrobili

během programu v minulých letech a poté věnovali Valašskému muzeu.

930 – 1600
Sokolníci – ukázky práce s dravci na paloučku před kostelem
1030 a 1330


soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium u rybníčku

(práce se dřevem – sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí)

1500
komorní amfiteátr v DM – vystoupení souboru  Stavbár
1830


předání účastnických listů ve velkém stanu a poděkování zúčastněným

firmám a řemeslníkům

Během programu krátké rozhovory s řemeslníky – moderuje  Zuzana Vašková.

O autorovi