Příspěvky blogu

Do skanzenu v Rožnově na Hejův nožík

Aktuálně z Rožnova, Valašské muzeum

Ve Valašském muzeu v přírodě se s mistry řezbáři setkáváme již posedmnácté. Za tu dobu se jich zde vystřídal pěkný počet, někteří patří k pravidelným účastníkům. Každý z řezbářů předvádí přímo na místě své umění a svůj osobitý styl. Stejně tak osobité jsou i plastiky lidového řezbáře Josefa Heji (1902 – 1985) z Halenkova, podle kterého je nazván i program.

Řezbář

„Postupně se každý rok snažíme nabídnout i něco více – jednotlivé ročníky mají svá témata, kterých se mohou zúčastnění řezbáři zhostit a svou tvorbu tomuto tématu přizpůsobit. Začínali jsme ovečkou, posléze řezbáři doplňovali jednotlivé figury do tzv. řezbářského betléma, který bývá k vidění na vánočních výstavách Valašského muzea v přírodě. Dalšími tématy byly např. plastiky řemeslníků, světců či muzikantů. Letos bychom rádi připomněli a program věnovali dvěma mužům, kteří jsou úzce spjatí jak s Valašskem, tak také se dřevem a řezbářským řemeslem. Prvním je Karel Langer (1903 – 1998) – pedagog, výtvarník, dokumentarista lidové kultury, etnograf, publicista. Na Valašsku začal svou pedagogickou profesi a od jeho pobytu zde se začaly odvíjet i aktivity ostatní. Kromě dokumentování lidové kultury, je pro nás důležitý jako výtvarník – autor různých propagačních materiálů a upomínkových předmětů z produkce Valašského muzea v přírodě, ale především jako autor návrhů na dřevěné hračky z Nového Hrozenkova. Tato kapitola z jeho života je pak nerozlučně spojená s řezbářem Josefem Michalčákem (1913 – 2005) z Nového Hrozenkova. Zúčastnil se kurzů na výrobu dřevěných hraček, které zde Karel Langer organizoval, a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem – jak právě ve výrobě těchto hraček, tak i v organizování výroby samotné“, uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Řezbář

Hejův nožík se uskuteční v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v sobotu 13. července od 9.00 do 19.00. Pobyt v areálu vám zpříjemní gajdošská muzika Hudci z Pasek a odpoledne – v 15.00 hodin  vystoupí soubor Klobučan z Valašských Klobouk.

O autorovi