Příspěvky blogu

Mezinárodní festival slovenského folklóru JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 2013

Aktuálně z Rožnova, Valašské muzeum

Valašské muzeum v přírodě 2. – 4.srpna 2013. Jánošíkův dukát patří dnes mezi významné festivaly v rámci Zlínského kraje i celé republiky. Přijměte pozvání do nádherného prostředí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na jedinečný svátek slovenského folklóru.

Obec Slovákov v Českej republike, Folklorní sdružení Púčik z Brna, Folklorní sdružení České republiky, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Jánošíkov dukát, o. s. pořádají v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě 2. – 4. srpna XV. Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2013, jediný menšinový festival v ČR, věnovaný slovenské lidové kultuře.  Záštitu nad letošním festivalem převzali manželka prezidenta Slovenské republiky Silvia Gašparovičová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Janošíkuvc dukát

Vystoupí zde přes dvacet folklorních souborů a skupin jak z České republiky, které se věnují slovenským lidovým písním, tancům a zvykům, tak špičkové soubory a sólisti ze Slovenska a také slovenské krajanské folklorní soubory a lidové hudby z Chorvatska, Irska a Polska. Soubory jiných národnostních menšin žijících v ČR budou letos zastupovat Romové, Rusové a Ukrajinci.

Dukát

Ve výstavních prostorách v budově Sušáku bude od pátku probíhat výstava „Slovenské insitné umenie zo Srbska z galerie BABKA Kovačica. Novinkou letošního ročníku je pořad věnovaný slovenskému lidovému hrdinovi Juraji Jánošíkovi: 300 let od popravy zbojnického kapitána bude tématem sobotního večerního programu „Smrť Jánošíkova“. Festival pamatuje na spoluobčany se zdravotním hendikepem – především pro ně a jejich kamarády je připraven pořad „Pesničky bez bariér“. V programu festivalu jsou tradičně i soutěžní a zábavné pořady: 13. mezinárodní „Mistrovství Valašského království ve stloukání másla“, spojené se soutěží jmenovců slavného zbojníka, Jánošíků z Čech, Moravy, Slovenska i ze světa, Malá škola hry na pastýřské hudební nástroje (na fujaru a píšťalky bude vyučovat známý výrobce a muzikant Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre) a Malá škola tanců z Terchové (pod vedením členů FS Rozsutec ze Žiliny). I na jarmarku lidových řemesel mohou zájemci nejen pozorovat mistry lidového řemesla přímo při práci, ale třeba si i některou z činností sami vyzkoušet.

Program XV. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2013

Piatok 2. 8. 2013

19,30 hod. Komorný amfiteáter  – ” Drevené mestečko
Slávnostné otvorenie XV. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2013
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkuje: Mužský spevácky zbor RUSINIJA Humenné, Slovensko

Z MAĽOVANEJ TRUHLICE – Dobrý večer na Dukáte
Autori programu: Dušan Gelien a Pavol Gažo
Moderujú: Martin Kopor, Mária Kropáčová a Juraj Matiaš
Účinkujú: FS MAGURA Kežmarok, Slovensko, FS MOSTÁR Brezno, Slovensko, FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, PAVEL CÍSARÍK Brno, FRANTIŠEK a MILOŠ KLEINOVCI Žilina, Slovensko a JÁN MATUŠKA Detva, Slovensko

21, 30 hod. VMP – ” Výstavná sála v Sušáku
Slávnostná vernisáž výstavy
SLOVENSKÉ INSITNÉ UMENIE ZO SRBSKA
– zo zbierky galérie Babka Kovačica
Autor výstavy: Pavel Babka
Moderuje: Peter Lipták
Účinkuje: Drahoš Daloš

21.30 hod. Areál Dreveného mestečka
PRI HUDÁKOCH

Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Autori programu: Peter Krescanko, Dan Rosenberg, Juraj Hurák
Moderuje: Aleš Slanina
Účinkujú: ľudové hudby zúčastnených súborov

Sobota 3. 8. 2013

10.00 hod. nám. T. G. Masaryka
ROZTANČENÉ NÁMESTIE

Živá pozvánka na festivalové programy
Autori: Peter Krescanko, Martin Krajňák
Spolupráca: Dan Rosenberg, Peter Hrončiak, Lukáš Malík, Vlastimil Kuběnka, Libor Plevač, Martin Steinhauser, Milan Haris
Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

10.30 hod. RIEKA RADOSTI
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z nám. T. G. Masaryka na Komorný amfiteáter v Drevenom mestečku VMP
Autori: Peter Krescanko, Martin Krajňák
Spolupráca: Dan Rosenberg, Peter Hrončiak, Lukáš Malík, Vlastimil Kuběnka, Libor Plevač, Martin Steinhauser, Milan Haris
Moderuje: Ivana Fabišiková

11.30 hod. Pódium Na pasienku – ” Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola tancov z Terchovej
Vyučujú: členovia FS Rozsutec zo Žiliny, SR
Sprevádza: Ľudová hudba FS Rozsutec

13.00 hod. Janíkova stodola – ” Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

13.00 hod. Pódium U rybníčku
PESNIČKY BEZ BARIÉR

Spievanie pre všetkých zo všetkými
Autor programu: Juraj Hurák
Moderuje: Marek Hurák
Tento program podporuje Nadácia OKD.

14.00 hod. Komorný amfiteáter – ” Drevené mestečko
ZAHRAJME SA…

Program detských folklórnych súborov
Autor programu: Ivana Fabišiková
Moderuje: Aleš Slanina
Účinkujú: DFS ČUČORIEDKY Třinec, DFS DUNAJEČEK Olomouc
a DFS VARTÁŠIK Krupina, Slovensko

15.30 hod. Komorný amfiteáter – ” Drevené mestečko
ŽIJEME V JEDNEJ ZEMI

Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské národnosti SUDARUŠKA Brno, Romský taneční soubor CIKNE ČHAVE Nový Jičín, Mužský spevácky súbor RUSINIJA Humenné, Slovensko

17.00 hod. OD TATIER K ŠUMAVE…
Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór
Autor programu: Lenka Šťastná
Moderujú: Aleš Slanina a Ivana Fabišiková
Účinkujú: Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FK FOGÁŠ Ostrava, FS DUNAJEC Olomouc, FS PÚČIK Brno, FS ŠARVANCI Praha a FS ŠMYKŇA Ostrava

18.30 hod. Komorný amfiteáter – ” Drevené mestečko
HOSTIA NAŠI MILÍ

Program zahraničných krajanských folklórnych súborov a hostí
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: FS OSTROHA Dublin, Írsko, FS SPIŠ Nová Belá, Poľsko, SKUS IVAN BRNÍK SLOVÁK Jelisavec, Chorvátsko, Mužský spevácky súbor RUSINIJA Humenné, Slovensko, DFS VARTÁŠIK Krupina, Slovensko

20.00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
SMRŤ JÁNOŠÍKOVA

Scénický program venovaný zbojníckemu kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorým spomenieme 325 rokov od narodenia a 300 rokov od smrti tohto národného hrdinu.
Autor programu: Dušan Gelien
Recituje: Martin Kopor
Účinkujú: BÉCALLICA Praha, PAVEL CÍSARÍK Brno, JAN MATUŠKA Detva, Slovensko, Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FS MOSTÁR Brezno, Slovensko, FS MAGURA Kežmarok, Slovensko, FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA Žilina, Slovensko

21.30 hod. Komorný amfiteáter – ” Drevené mestečko
11. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia Chorvátska, Írska, Poľska, Slovenska a Českej republiky

OD BUKA DO BUKA…
Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi
Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy, Čiech aj zo sveta
Autor programového bloku: Vlastimil Fabišik
Moderuje: Martin Kopor

23.00 hod. Areál Dreveného mestečka
VESELO PRI MUZIKÁCH – do spevu i do skoku

Zábava pri ľudových hudbách

Nedeľa 4. 8. 2013

10.00 hod. Pódium Na pasienku – ” Drevené mestečko
HRAJTE MI, HUSLIČKY

Program ľudových hudieb
Autori programu: Drahoš Daloš a Dan Rosenberg
Moderuje: Martin Kopor
Účinkujú: Ľudové hudby zúčastnených súborov

12.00 hod. Komorný amfiteáter – ” Drevené mestečko
OZÝVAJ SA, HLASE

Program speváckych skupín a sólistov
Autor programu: Lucie Kapustková
Moderuje: Aleš Slanina
Účinkujú: Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, Folklorní sdružení přátel ruské a ukrajinské kultury SUDARUŠKA Brno, Folklorní klub FOGÁŠ Ostrava, Mužský spevácky súbor RUSINIJA Humenné, Slovensko, Spevácka skupina FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, Pavel CÍSARÍK Brno

15.00 hod. Komorný amfiteáter – ” Drevené mestečko
ŽIVIJÓ, DUKÁT

Slávnostný galaprogram – vinšujeme jubilujúcemu festivalu
Autori programu: Dušan Gelien a Lucie Fabišiková
Moderujú: Vlastimil Fabišik Tomáš Gross a Ivana Fabišiková
Účinkujú: Všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti, účastníci XV. ročníka
MFSF Jánošíkov dukát 2013

O autorovi