Příspěvky blogu

Mladí odzemkáři ve skanzenu

Aktuálně z Rožnova, Valašské muzeum

Rožnov pod Radhoštěm – Letošní, již. 6. ročník, setkání chlapců z folklorních souborů, ale i dalších nadšenců, kteří se pod odborným dohledem zkušených lektorů učí typickému mužskému tanci odzemku a jeho variantě obuškovému startuje již zítra, tj. 24. června a potrvá do pátku 27. června.

„Celé čtyřdenní snažení dvaceti účastníků školy bude zakončeno absolventským představením všech tanečníků. To se uskuteční pro veřejnost v pátek 27. června od 19.00 na Komorním amfiteátru Dřevěného městečka muzea, v případě nepřízně počasí v prostorách Janíkovy stodoly. Účastníky kurzu mohou být chlapci ve věku od 15 let, kteří mají zájem o folklór“, uvedl Radek Bryol, pracovník muzea a spolurežisér programu.

odzemkari

Další možností spatřit ukázky tohoto tance na půdě muzea budou mít návštěvníci, v rámci prohlídky muzea, v pátek 18. července od 15.00. V tento den se uskuteční komponovaný pořad o odzemku věnovaný stodvacátému výročí narození Miloše Kašlíka, osobnosti, která má velký podíl na zachování tance odzemku.

Tradiční valašský mužský tanec „valašský odzemek a obuškový“ je zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury naší země od prosince roku 2012. Vedla k tomu aktivita členů Rady pro valašský odzemek při Valašském muzeu v přírodě a jimi vypracovaný návrh. Skupina lidí zapálených pro tento individuální mužský taneční projev vyvíjí v rámci Valašského folklórního sdružení již řadu let aktivity směřující k zachování, popularizaci a šíření tohoto vzácného odkazu našich předků, který nesporně patří k pokladům nehmotného kulturního dědictví naší republiky. Tyto aktivity jsou zaměřený především na vzdělávací školení a seminářů jak pro zájemce z řad tanečníků, tak pro vedoucí jednotlivých souborů. Podílí se na pořádání různých tanečních soutěží a přehlídek i prezentaci valašského odzemku na společných akcích. V roce 2009 byl realizován ve spolupráci s muzeem záměr, uspořádat vícedenní školu pro mladé odzemkáře. Škola se díky zájmu mladých mužů stala pravidelnou každoroční akcí. Úzká spolupráce Valašského folklórního sdružení s muzeem vyústila dále v ustavení Rady pro valašský odzemek, jako poradního orgánu ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Radu tvoří současní i bývalí vynikající interpreti valašského odzemku, odborní pracovníci (etnografové, etnologové) a další osobnosti z řad folkloristů.

O autorovi