Příspěvky blogu

Muzeum ovládnou myslivci a ovečky

Aktuálně z Rožnova, Valašské muzeum

Myslivosti zdar

Pořad Myslivosti zdar! aneb Slavnosti loveckých hlaholů zaplní areál Dřevěného městečka muzea v sobotu 14. září. Organizátoři z Československé myslivecké jednoty slibují bohatý program pro malé i velké.Myslivci

Aby také ne – 90 let od založení je dosti velký důvod k oslavě.  „Zapsáním myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR v roce 2012 a odkazu českého národa byl potvrzen význam české myslivosti nejen u nás, ale i ve středoevropském prostoru. Naši myslivci byli vždy v popředí při realizaci nových poznatků v chovu zvěře a ochraně přírody, stejně jako u dodržování mysliveckých zvyků, obyčejů a tradic. Celé generace se podílely na dosažení pozoruhodných výsledků v oblasti botaniky, zootechniky i při zlepšování biotopu kulturní krajiny. Myslivost také v různých podobách ovlivnila řadu uměleckých osobností a přispěla tak ke kultivaci estetických hodnot v naší zemi“, uvedl Michal Zubíček, předseda Okresního mysliveckého spolku Vsetín.

Živijó všem myslivcům do dalších let…

Program dne:

– Svatohubertská mše v 11.00

– lovecké signály

– historická výstava trofejí

– výstava výtvarné tvorba valašských myslivců

– ukázka vábení zvěře, soutěže pro děti

– předvedení loveckých psů

– ukázka dravců s odborným výkladem

– nabídka mysliveckých potřeb, pomůcek a vybavení

– stánky s občerstvením a zvěřinovými specialitami

Celým dnem provází Jožka Šmukař.

Karpatský redyk

Dne 14. září 2013 se Valašská dědina muzea stane místem „rozsadu salaše“, kterým se v minulosti ukončovala pastevecká – salašnická sezóna. Jednotliví majitelé ovcí (míšaníci), kteří v jarním období (polovina května) daného roku předali „bačovi“ svá stáda na celou pasteveckou sezónu, si je přišli opět vyzvednout. Tento den nazýváme „rozsad salaše“. V minulosti salašnická sezona končila zpravidla koncem září na sv. Václava (na Valašsku), na Těšínsku historické prameny uvádějí také svátek sv. Michala.Karpatský redyk

Hospodáři si rozebrali ovce, vyrovnali se s bačou a společně s pastevci opustili salaš. Před tím ještě důkladně uhasili vatru, to aby prý v kolibě nebačovali čerti. Za několik týdnů se sešli ještě jednou na podzimní hromadě, kde se projednaly všechny hospodářské záležitosti, a salašnická sezona se uzavřela. V rámci „rozsadu“ jsme se v minulosti mohli setkat s „brakováním ovcí“. Jedná se vlastně o třídění, rozdělení ovcí. Brakování provedli hospodáři, kteří ovce roztřídili „na dobré a špatné“, tj. chovné a jateční, (určené k brakování). Ty kusy, které nehodlali chovat, odprodali nebo porazili. Podobně se brakovala i jehňata.

Právě v rámci pořadu Dú Valaši dú můžete tento „rozsad salaše“ zhlédnout.

Program je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu Karpatský redyk 2013. Valašské muzeum v přírodě je jedním ze spoluorganizátorů projektu Karpatský redyk 2013. V rámci projektu, který je zaměřen na tradiční pastevectví a salašnictví „Karpatského oblouku“ proběhne tradiční putování „redykání“ velkého stáda ovcí (300 ks). Toto putování je věnováno především Valachům, kteří svou kolonizací přispěli k osídlení podhorských a horských oblastí Karpat a zasloužili se tak o vznik                     svébytné pastevecké kultury.

Putování s ovcemi bylo zahájeno 11. května 2013 (sobota) v Rumunsku, v obci Rotbav (správní oblast Brasov).  Dále přes Zakarpatské Huculsko (Ukrajina) – Podkarpatské – Malopolské a Slezské  Polsko – a ukončeno 14. září 2013 (sobota) ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde bude připraven bohatý kulturní program s názvem „Dú Valaši dú, hore dědinů“.

O autorovi