Příspěvky blogu

Myslivci se sejdou ve Valašském muzeu

Aktuálně z Rožnova

Pořad Myslivosti zdar! zaplní areál Dřevěného městečka muzea v sobotu 30. srpna od 9 hodin dopoledne. Organizátoři z Českomoravské myslivecké jednoty připravili bohatý program pro dospělé i děti. „Zapsáním myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR v roce 2012 a odkazu českého národa byl potvrzen význam české myslivosti nejen u nás, ale i ve středoevropském prostoru. Naši myslivci byli vždy v popředí při realizaci nových poznatků v chovu zvěře a ochraně přírody, stejně jako u dodržování mysliveckých zvyků, obyčejů a tradic. Celé generace se podílely na dosažení pozoruhodných výsledků v oblasti botaniky, zootechniky i při zlepšování biotopu kulturní krajiny. Myslivost také v různých podobách ovlivnila řadu uměleckých osobností a přispěla tak ke kultivaci estetických hodnot v naší zemi“, uvedl Michal Zubíček, předseda Okresního mysliveckého spolku Vsetín.

myslivci

Živijó všem myslivcům do dalších let…

PROGRAM:

9.00 – otevření areálu Dřevěného městečka

9.30 – představení soutěže řezbářů

10.00 – slavnostní zahájení

hudební produkce Jožka Šmukař a jeho cimbálová muzika

11.00 – Svatohubertská mše – troubená a zpívaná, celebruje P. F. Cinciala z Vyškova,

trubači VLS Lipník nad Bečvou a pěvecký sbor sv. Huberta z Loučky

12.00 – vystoupení Jožka Šmukař

12.30 – přehlídka dravců a pěvců naší přírody

12.45 – představení dětské cimbálové muziky Světlina z Hutiska Solance.

13.30 – vábení zvěře

14.15 – vyhlášení výsledků soutěže Myslivecké letokruhy

14. 45 – představení Klubu autorů a křest nových děl

15.00 – defilé loveckých psů všech plemen na paloučku

15.45 – pasování na myslivce a lovce zvěře

16.15 – lovecká hudba, lovecké signály a znělky

16.45 – pásmo mysliveckých písniček v podání cimbálové muziky Jožky Šmukaře

17.00 – představení mysliveckého kroužku Poštolka z Hutiska-Solance

17.30 – přehlídka dravců a pěvců naší přírody – u Janíkovy stodoly

Po celý den:

– výstava tvorby valašských myslivců.

– historická přehlídka trofejí valašských myslivců

– laserová střelnice

– soutěže pro děti

– bohaté občerstvení, pestrá nabídka m y s l i v e c k é kuchyně,

– stánkový prodej

– tombola

Celým dnem provází Jožka Šmukař.

O autorovi