Příspěvky blogu

O víkendu v Rožnově Rómská píseň a Anenská pouť

Aktuálně z Rožnova, Valašské muzeum

V sobotu 27. července se uskuteční na půdě Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě 19. ročník mezinárodního festivalu „Romská píseň“. Od 13.00 na komorním amfiteátru vystoupí několik českých i zahraničních souborů. Z domácích konkrétně Folklórní soubor Javořina, dále Hudební seskupení Império a Taneční soubor Mersi. Ze sousedního Slovenska zavítá do muzea Profesionální romské divadlo Romathan. Tradiční maďarská cimbálová muzika vystoupí pod vedením primáše Demetera Csicsó.

romska_pisen

Anenská pouť se uskuteční v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v neděli 28. 7. 2013. Oslava svátku patronky Valašska, sv. Anny, je spojená s krojovaným procesím z rožnovského farního kostela Všech svatých a pouťovými atrakcemi v areálu muzea. Mše svatá v kostele Všech svatých začne v 9.30. V 10.30 – 10.45 se začne shromažďovat a řadit krojované procesí se sochou sv. Anny. Za zpěvu poutních písní následuje průchod městem do Dřevěného městečka muzea, zakončený svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před kostelem sv. Anny.

pout

„Program v areálu muzea je připraven pro návštěvníky po celý den od 9.00 do 19.00. Na paloucích v areálu v 10.30 a ve 12.30 proběhne, především pro ty menší návštěvníky, kejklířské a akrobatické vystoupení v podání skupiny AGRIPA. V krytých prostorách Janíkovy stodoly se mohou děti těšit v 11.30 a 13.15 na loutkové představení DIVADÉLKA MILADY KUBICOVÉ. Na pódiu u rybníčka vystoupí ve 13.00 Dechová hudba ROŽNOVANKA. V kostele sv. Anny ve 14.00 začne koncert pěveckého sboru HAFERA z Nového Hrozenkova. V 15.00 začne hlavní program na komorním amfiteátru v podání Souboru lidových písní a tanců VALAŠSKÝ VOJVODA z Kozlovic“, uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Mše svatá k poctě sv. Anny se uskuteční v kostelu v areálu muzea v pátek 26. července od 18.00.

O autorovi