Příspěvky blogu

Pašeráci v Beskydech

Aktuálně z Rožnova

Pojďte se vrátit do starých časů a oživit si téma pašování z uherské strany z období 17.-18.stol. Muži ze samot jsou přemluveni k pašerácké výpravě do Uher z nedostatku místních zásob. Na několika místech na ně čekají Portáši a vojenská podpůrná hlídka. Schovávají se v lesích,někteří neodolají a navštíví i horské šenky,kde se potkávají s potulnými živly (živáni).

portasi

Další informace:

Prostor: Celá akce bude probíhat v oblasti CHKO, proto musíme dbát na to abychom co nejméně zasáhli do této krajiny. Proto prosím omezte co nejvíce to půjde obaly od potravin, cigarety, a další současné harampádí.

Střelba: Vzhledm k pohybu v CHKO bude střelba povolena jen na vyhrazených místech. I vzhledem k povětrnostním podmínkám a snížení možností vzniku požáru. Množství munice dle vlastního uvážení. Je možno přijet i beze zbraně nebo jen s dřevcovou.

Strava: Jídlo a pití si přivezte každý své. Přívezte si rezervní zásobu vody na jeden den. Bude vyčleněno jen jedno ohniště na vaření a určen ohnivák. Nutná čutora. V sobotu je plánovaný sponzorská objed na ch.Bačkárka. Sponzorská věčeře na chatě Portáš.

Nocleh: Přivezte si s sebou prosím stylové celty. Tábor vystavíme pod vrcholem Javorník 1019m.n.m. Zajistíme dostatečné množství pitné vody. Tábor bude vzdálený od parkoviště 3500m

Parkování: Auta prosím zaparkovat na parkovišti na Kohutce.

Oděv: Kostýmová povinnost od pátku 18:00. Doporučujeme dlouhé kalhoty, kabáty, dobré boty. Zúčastnit se této akce může kdokoli, nezáleží na příslušnosti k světadílům,období nebo armádě. Oděv civilní nebo přizpůsobit uniformu( oduniformit ) civilními doplňky. Viz. pašeráci, loupežníci, marodéři, zbojníci.

V případě zájmu je možné tábořit, už od 7.5.2014, středečního večera. Jsou zváni i jednotlivci. Celá akce je jen pro naši zábavu a tak nebude rozdán střelný prach, jídlo ani cestovné.

plakat

O autorovi