Příspěvky blogu

Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2012

Aktuálně z Rožnova

Ve dnech 12. – 14. září 2012 bude v našem městě probíhat již V. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže 2012, která se konaná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje – pana MVDr. Stanislava Mišáka.

Letošní novinkou bude uspořádání sportovních soutěží i pro děti s trvalým tělesným, mentálním a senzorickým zdravotním postižením a umožnit tak těmto hendikepovaným dětem plnohodnotně zapojit se do sportovních aktivit a společenského dění této olympiády.

Projekt Rožnovských olympiád dětí a mládeže je součástí dlouhodobějšího záměru města na podporu volnočasových sportovních zájmových aktivit dětí a mládeže, které by měly přispívat ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže a působit tak preventivně proti negativním jevům vyskytujícím se v současnosti u mladé generace jako jsou kouření, požívání alkoholu, drog a ostatních návykových látek, šikana, včetně kyberšikany a další, a přispívat tak ke snížení kriminality u tohoto segmentu populace. Předpokládáme, že v rámci V. ročníku se sportovních soutěží Rožnovské olympiády dětí a mládeže kromě škol rožnovského regionu zúčastní i školy z našeho partnerského města Povážská Bystrica a z města Kopřivnice.

O autorovi