Příspěvky blogu

Rožnovské slavnosti

Aktuálně z Rožnova

Po dvou letech se na půdě Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm opět uskutečni tradiční Rožnovské slavnosti (5. -7. 7. 2013). Již od samotného počátku je festival koncipován jako oslava – oslava hudby, tance, dobré nálady, která nadchne celou rodinu. Nejinak je tomu letos. Spektrum účinkujících souborů je velmi pestré. Vezměme to pěkně popořádku od hostů nejvzdálenějších až po ty „místní“. Nejdále, přes kus zeměkoule, to má do Rožnova soubor TAINAN  CITY GU YUE (TAIKO) ASSOCIATION z Tchai-wanu. Ten rozproudí publikum svými bubny, které původně sloužily vojenským účelům či jako doprovod pro vystoupení s drakem či lvem. Ty jsou v dnešní době používány především ke chrámovým účelům.

Raritou bude i vystoupení souboru Altai Kai z daleké ruské Altaje s ukázkou alikvótních – hrdelních zpěvů – zapsaných mezi nehmotné kulturní dědictví UNESCO. Sami budete mít možnost vyzkoušet si, že není vše tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Vrátíme-li se do Evropy, tak soubor Mladost z bulharského hlavního města – Sofie, nás přesvědčí o pestrosti bulharského kulturního dědictví. Ukázky řeckého temperamentu v podání souboru Antigoni z Krnova (řecká menšina zde žijící) vás přivedou do varu. Od „sousedů“ z Maďarska a Slovenska zde bude silné zastoupení v podání souboru Ponitran z nedaleké Nitry, z maďarského Körmendu dorazí Béri Balogh Ádám. No a co domácí? Těžko upřednostnit jednoho či druhého. Můžete se těšit na vystoupení Cifry z Moravského Slovácka a z Valaška pocházející Javořiny, Soláně, Vsacanu, Mezříčanu, Radhoště, ženského souboru Polajka a několika dětských folklorních souborů…To vše za doprovodu cimbálových muzik – Kordulka, Pramínky z nedaleké Kopřivnice, Fojt. Netradiční hudební zážitek poskytnou lidové písně v podání kapel Docuku a Banda (Slovensko).

Cyrilometodějská tradice a bohoslužby – i to jsou Rožnovské slavnosti!

Po stopách věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje se vydáme v několika programech slavností. V souvislosti s výročím jejich příchodu na Moravu před 1150 lety byla připravena ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm výstava s názvem „Tři století cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku“.  Komentovanou prohlídku výstavy si můžete užít ve výstavních prostorách muzea. Pojďte i vy po stopách slovanských věrozvěstů – ze Soluně do moravských krajů – za doprovodu dechové hudby, souborů Ponitran, Mladost, Antigoni či Cifra. Průvodním slovem dalšího programu František Segrádo návštěvníky doprovodí až na vrchol Radhoště. Tak se jmenuje pořad, v němž účinkuje cimbálová muzika Kordulka a Zašovský chrámový sbor. Během tří dnů festivalu se návštěvníci mohou obohatit i po duchovní stránce. V jednotlivé dny se uskuteční v areálu muzea bohoslužby – katolická, evangelická i pravoslavná.

Festivalové okénko – několik zajímavostí

V oficiálním programu je nenajdete – ovšem na půdě festivalu přivítáme rovněž návštěvníky až z Japonska. Jedná se o členy asociace mezinárodních lidových tanců a zároveň běžné tanečníky i tanečnice. A kupodivu se specializují na moravské a české tance. V rámci festivalu budou vzpomenuty i významné osobnosti regionu – především z oblasti folkloru. Jedná se například o Jana Nepomuka Poláška, Františka Bayera a Arnošta Kubešu. Vzpomínkový pořad je věnován také Josefu Orságovi Vraneckému ml. A to nejen povídám, ale i přímo ukázkou tradiční valašské svatby. A několik dalších významných osobností v rámci festivalu oslaví kulaté narozeniny. Pojďte i vy slavit s těmito jubilanty – písní a tancem!  Součástí festivalové programu je blok pořadů věnovanými valašskému mužskému tanci – odzemku.  Jednak se v pátek 5. 7. uskuteční absolventské vystoupení Školy mladých odzemkářů a zároveň v sobotu 6. 7. v rámci festivalu proběhne soutěž o nejlepšího tanečníka. Za celoživotní úsilí budou ocenění „taneční penzisté“. Koncem roku 2012 byl valašský odzemek zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. V rámci festivalu Rožnovské slavnosti bude předáno z rukou zástupců Ministerstva kultury oficiálně toto ocenění.

Pořadatelé festivalu mysleli i na děti. Pořad Jede, jede poštovský panáček je určen právě pro ty malé. Budou zde účinkovat dětské soubory a vzájemně soutěžit a hrát si. Po celou dobu festivalu se budou na scéně „Pod lipami“ číst pohádky pro děti.

V rámci doprovodného programu se uskuteční v konferenčních prostorách budovy Sušáku v areálu muzea retrospektivní fotovýstava rožnovského fotoklubu R9 s názvem „ Rožnovské slavnosti očima fotoklubu R9“ (4. 7. – 31. 8. 2013).

VSTUPENKY

Vstupenky je možné si koupit na pokladnách muzea či předem na informačním centru (v prodeji již nyní). Uvedené ceny vstupného jsou v rámci festivalu a umožňují vstup do areálu Dřevěného městečka od 5. července od 13.00.

Jednorázové:

Základní  100,-Kč

Snížené 90,-Kč

Dětské 50,- Kč

Celofestivalové:

Základní 190,-Kč

Snížené 170,-Kč

Dětské  80,-Kč

KDY A KDE

Od pátku 5. července do neděle 7. července

Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

program Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti 2013

pátek 5. července

10.00               kostel sv. Anny

Pravoslavná liturgie

15.00               komorní amfiteátr

V dobrém zme sa zešli…

v zahajovacím pořadu účinkuje soubor Javořina, Cifra, Ponitran (Slovensko), Altai Kai (Altaj), Béri Balogh Ádám (Maďarsko) a Mladosť (Bulharsko)

16.30               Absolventské vystoupení Školy mladých odzemkářů

s cimbálovou muzikou Kordulka

18.00             Janíkova stodola

Až na vrchol Radhoště ve stopách svatých Cyrila a Metoděje
účinkuje cimbálová muzika Kordulka a Zašovský chrámový sbor

průvodní slovo – František Segrádo

19.30               komorní amfiteátr

Zahraj ně, muzigo, pěkně …
hudební přesahy a inspirace lidovou píseň v podání kapel Docuku a Banda (Slovensko)

21.00               areál Dřevěného městečka

Valašské hry

zábavně-soutěžní program zúčastněných souborů

večerní zábava s cimbálovou muzikou Kordulka

sobota 6. července

9.30               Masarykovo náměstí

Rožnovské slavnosti se představují městu

na náměstí a v průvodu se představí soubory Javořina, Cifra, Vsacan, Mezříčan, Ponitran, Mladosť, Antigoni a Altai Kai

10.00               Valašská dědina

Bohoslužba v evangelickém tolerančním kostele

10.00               areál Dřevěného městečka

Rožnovské slavnosti se představují v muzeu

10.00               komorní amfiteátr

Kdo vyskočí, ten je chlap!

soutěž v sólovém mužském valašském tanci odzemku a obuškovém – kvalifikace

13.00               Hosté naši milí

pořad zahraničních hostů ze Slovenska, Bulharska, z Altaje a řecké menšiny z Krnova

14.00               Rožnovské slavnosti 2013 – pozdravy festivalu

slavnostní zahájení festivalu, předání listiny o zápisu „Valašského odzemku“

do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky

14.30               Kdo vyskočí, ten je chlap!

finále soutěže v sólovém mužském valašském tanci odzemku a obuškovém

16.00               Jak ten čas letí…

životní jubilea Ivana Bělunka, Josefa Gajdoše a dalších

účinkují jubilující soubory Vsacan, Senioři Vsacanu, Radhošť, Veteran club Radhoště, Mezříčan a ženský pěvecký sbor Polajka

18.00               Vzácné setkání

hudební pořad věnovaný osobnostem valašského folkloru Janu Nepomuku Poláškovi, Františku Bayerovi a Arnoštu Kubešovi

účinkuje cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice a herci štramberského divadelního souboru Pod věží

19.30               Ze Soluně do krajů moravských

aneb folklorní putování po stopách slovanských věrozvěstů

účinkují: Ponitran (Slovensko), Cifra, Mladosť (Bulharsko), Antigoni (řecká menšina z Krnova) a dechová hudba Bystřičanka

21.00               areál Dřevěného městečka

Hudcování pod hvězdami

noční zábava s cimbálovými muzikami Fojt a Pramínky

neděle 7. července

10.00               kostel sv. Anny

Katolická mše svatá

11.00 komorní amfiteátr

A měl sem já píščalenku …

vzpomínkový pořad ke 100. výročí narození Joži Orsága Vraneckého ml.

účinkují: Ruky na dudy, Soláň, Malý Radhošť, Vranečka, Hafera a Kotula

13.00               Jede, jede poštovský panáček

pořad dětských folklorních souborů Valášek z Kozlovic, Malý Radhošť z Rožnova, Béri Balogh Ádám z Körmendu, Vizovjánek z Vizovic a Malá Jasénka ze Vsetína

15.00               …v dobrém sa rozejdem

v závěrečném galaprogramu MFF Rožnovské slavnosti 2013 se představí Soláň, Ponitran, Mladosť, Cifra, Ruky na dudy, Alkai Kai, Béri Balogh Ádám a Tainan City Gu Yue

Doprovodné festivalové programy

čtvrtek 4. července

18.00               Městská knihovna (podkroví)

Regionální a národopisná literatura

beseda o knihách s Richardem Sobotkou, Pavlem Zajícem a Annou Borovou

pátek 5. července

14.00               konferenční sál Sušáku

Rožnovské slavnosti očima fotoklubu R9

vernisáž výstavy fotografií

výstavní sál Sušáku

komentovaný výklad k výstavě Tři století cyrilometodějské tradice na Moravském Valašsku

pátek 5. – neděle 7. července

12.00 a                        scéna Pod lipami

14.00               pohádky pro děti

pódia na paloučku a u rybníčku

Doprovodné programy

pondělí 8. července

18.00               Městská knihovna (podkroví)

kurz alikvótního zpěvu se členy skupiny Altai Kai

O autorovi