Příspěvky blogu

Rožnovský krpál 2012

Aktuálně z Rožnova

Již 13.ročník závodu horských kol pro širokou veřejnost se uskuteční dne 30.6.2012 v Rožnově pod Radhoštěm. Start a prezentace je v areálu firmy UNIPAR. Závodu se může zůčastnit široká veřejnost pro niž jsou připraveny dvě tratě o délce 50 a 30kilometrů.

Propozice:

Termín:
– sobota 30.6.2012
Místo:
– Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel:
– Stanislav Lichnovský, Valašští Bačové,
– tel.: 608 060 335
– e-mail : stan.li@centrum.cz
– Radek Maňák
Prezentace:
– UNIPAR, Dolní Paseky 227, Rožnov p. R., www.unipar.cz
– pátek 29.6.2012 od 16:00 do 18:00 hod.
– sobota 30.6.2012 od 8:00 do 10:30 hod.
– prosíme o dodržení konečné hodiny prezentace
– každý závodník dostane upomínkový předmět
Start:
– UNIPAR, Dolní Paseky 227, Rožnov p. R.
– dlouhá trať v 11:00 hod.
– krátká trať v 11:30 hod.
Cíl:
– ZŠ 5.května, Písečná, Rožnov p. R.
– mytí kol, WC, sprchy
Trasy:
– dlouhá trať 50 km
– krátká trať 30 km
Startovné:
– placené současně s přihláškou do 25.6.2012 – 250 Kč
– placené při prezentaci 350 Kč
Ceny:
– první tři v každé kategorii
– vyhlášení výsledků cca 15:00 hod. (restaurace Písečná, Dolní Paseky,
u restaurace je pro účastníky parkoviště, www.pisecna.eu)
Občerstvení:
– 50 km – 2 x – u Jehličné, vrstevnice pod Kamenárkou
– 30 km – 1 x – vrstevnice pod Kamenárkou
– v cíli jídlo a nápoj (restaurace Písečná, Dolní Paseky)
Kategorie:
50 km
– muži ( 19 – 29 let, 30 – 39 let, 40 a více let )
– ženy ( 19 více let )
30 km
– muži ( do 18 let, 19 – 29 let, 30 – 39 let,
40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 a více let )
– ženy ( do 18 let, 19 – 34 let, 35 a více let )
Přihlášky:
– prostřednictvín webových stránek www.roznovskabrazda.wgz.cz
– v CYKLOSERVISU Tera global s.r.o. v Rožnovském pivovaru, Rožnov p.R.
(PO – PÁ 9:00 – 18:00 hod.)
– UNIPAR, Dolní Paseky, Rožnov p. R.
(PO – PÁ 9:00 – 17:30 hod.)
(SO 9:00 – 12:00 hod.)
– účastníci do 18 let s podpisem rodičů nebo zákoného zástupce.
Platba:
– na účet č. 162051193/0600
jako variabilní symbol uveďte rodné číslo
Podmínky závodu:
Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná !!!
Závod se jede za plného silničního provozu, jehož
pravidla se účastníci zavazují dodržovat. Start
na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem
v přihlášce závodu. Pořadatelé nehradí škody
na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v součástí
se závodem.
Závod se koná za každého počasí !!!
Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru
startu a cíle.

O autorovi