Příspěvky blogu

Sekáči na Soláni

Aktuálně z Rožnova

Již počtrnácté ožije vrchol hory Soláň nad Velkými Karlovicemi slavností Sečení lúk. Uskuteční se v pátek 28. června a nabídne soutěž sekáčů i folklórní vystoupení.

Od 15 hodin budou moci zájemci přihlížet ukázkám kutí kosy a oprav hrábí. K tomu zahraje host ze Slovenska Drahoš Daloš. Hlavní program vypukne v 18 hodin na louce u Korytářů vedle Valašského ateliéru u Hofmanů.

„Návštěvníci uvidí ukázky tradičního sečení trávy kosou. Slavnostní salvou a prvním „zásekem luk“ se představí také portáši. Ti dříve na Valašsku střežili hranice a byli také známi svou dovedností. Mezi portáše mohli být přijímáni jen ti nejlepší a nejzručnější muži. Dnešní portáši na tradici svých předků symbolicky navazují,“ uvedla vedoucí pořádající Zvonice Soláň Alena Vašutová. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Soláň, zazpívá ženský pěvecký sbor Karlovjanky, mužský pěvecký sbor z Kunovic a Valašský sbor portášský. Samotná soutěž o nejlepšího sekáče je otevřena všem příchozím, kteří mohou v klání získat atraktivní ceny.

O autorovi