Příspěvky blogu

Velký redyk v areálu Valašské dědiny

Aktuálně z Rožnova

Tradiční jarní program s názvem Velký redyk se uskuteční 18. května po celý den v areálu Valašské dědiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V průběhu dne budou oživené chalupy, návštěvníci mohou spatřit ukázky tradiční rukodělné výroby, ochutnat tradiční valašské pokrmy, pozorovat průběh jarních prací, zakoupit si drobné domácí produkty.

VMP

Program dne:

9.00 – otevření areálu

10.30 –  11.15 – 1. výhon ovcí, v návaznosti vystoupení folklorního seskupení „Bačovské trio“ a ukázky práce s pasteveckými psy

14.00 – 14.45 –       2.  výhon ovcí, vystoupení folklorního seskupení „Bačovské trio“ 17.00 – závěr akce (program stejný jako v případě dopoledního programu)

Co znamená samotný název akce?

Nejen na Valašsku se vždy s napětím očekával příchod jara. Všichni se připravovali na vyhánění stád na zelenající se horské pastviny. Před samotným výstupem na hory se musela připravit salaš a opravit košáry. V nížinách se hlásilo místní obyvatelstvo, které chtělo svěřit své ovce pastevcům – tzv. míšaníci. Ti si své ovce označovali různým způsobem – zářezy v uších či  provlékáním značek, které si musel bača dobře zapamatovat. Valašské míšaní s redykáním ovcí je v lidovém prostředí spojováno s pohyblivými svatodušními svátky a letos nám vychází hned na 19. května. Valašský dobytek se tak na pastvu vyháněl většinou v průběhu května, někdy se však redykal už okolo svátku sv. Jiří. Košárováním strávil dobytek převážnou část léta a na svá zimoviště se vracíval v den sv. Vendelína či na sv. Václava.

Při své procházce po stráni  nahlédnete i do chalup, kde můžete přihlížet dříve běžným činnostem,  které se dnes již povětšinou z našich životů vytratily, jako např. stloukání másla či tlačení tvarohu a pečení tzv. pagáčů. Na podsíňku pak potkáte šikovné řemeslníky, např. výrobce zvonců, košů, kožených krpců či nádob z mosoru (mosor = dřevitá hmota vznikající působením hojivého pletiva (kalusu) na živném pařezu jehličnanu). Návštěvníci mohou vidět, jak probíhá stříž ovcí a jak se následně vlna zpracovává. Zejména děti potěší kování koní v kovárně a mláďata různých plemen oveček.

Zážitkem bývá samotný výhon ovcí – redyk , doprovázený představením folklorního seskupení ze Slovenska – Bačovského tria, které nám předvede atraktivní hru na tradiční lidové hudební nástroje, ale i pořádně zapráská bičem a doplní tak atmosféru celého dne.

O autorovi